Retourneren & herroepingsrecht

Retourneren bestelling

Retourneren

U kunt de overeenkomst op verschillende manieren ontbinden (zoals hieronder beschreven).

Stuur het onbeschadigde artikel en het ingevulde retourformulier binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres: DichterbijKunst BV, t.a.v. Webwinkel, Van Beuningenlaan 58a, 3953 BS Maarsbergen.
Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending.
Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending.
Retourkosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie over herroepingsrecht vindt u hieronder.

Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. DichterbijKunst is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen

– ebooks en gedownloade PDF publicaties: een download van een ebook of PDF is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stemt u namelijk in met directe levering en ziet u af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.

Wat is herroepingsrecht?

DichterbijKunst hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons bedrijfsadres retourneren.

U kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

DichterbijKunst BV, t.a.v. Webwinkel, Van Beuningenlaan 58a, 3953BS, Maarsbergen

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door DichterbijKunst terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal DichterbijKunst binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

of
voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons DichterbijKunst B.V. handelend onder de naam DichterbijKunst, Burgemeester Jonkheer H. van Den Boschstraat 53, 3958 CB Amerongen, 06-53895482, info@dichterbijkunst.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt een modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en mailen naar info@dichterbijkunst.nl.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden, pakketpost via PostNL € 6,95 van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Service en retournering beschadigde of onjuiste artikelen

Libris.nl raadt aan de bestelling via thuisbezorgen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk. Bij een later defect zie ook artikel 10 van onze algemene voorwaarden.

  • U kunt onze klantenservice schriftelijk of per e-mail: (info@dichterbijkunst.nl ) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht over de oplossing. Bij een vervangend nieuw artikel krijgt u deze gratis thuisgestuurd.
  • U kunt de overeenkomst ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail: (info@dichterbijkunst.nl) te melden. In dit geval storten wij het volledige bedrag terug op uw rekening inclusief verzendkosten.

U kunt het artikel dan kosteloos retour zenden naar ons antwoordnummer die u naar aanleiding van uw klacht van ons ontvangt.