ArtCees

Welkom bij ArtCees.

ArtCees

Governance

Commissariaten

Door een lange ervaring en brede deskundigheid is Cees op zijn plaats in een Raad van Commissarissen. Zowel vanuit zijn expertise op het gebied van ruimtelijke plannen, architectuur en volkshuisvesting, als op die van kunst en cultuur en zorg. Maar ook in zijn rol als voorzitter, die hem op het lijf geschreven is. Vanuit die ervaring kan hij ook een zelfevaluatie begeleiden of een extern bijdrage leveren aan een advies van de raad. En uiteraard is hij ook inzetbaar voor een specifieke coachingsopdracht.

Advies en zelfevaluatie

Voor coöperaties heeft ArtCees een scala aan producten en ondersteuning in de aanbieding. Specifieke adviezen voor bijzondere projecten, begeleiding van de zelfevaluatie en het aankleden van interactieve bijeenkomsten. Nooit standaard, altijd spannend en creatief.

Visie en ondernemingsplan

“Wie ver wil zien, moet hoog klimmen”. Met ArtCees klimt u de ladder op om een blik in de toekomst te werpen. Wat komt er op ons af, welk programma past bij ons voor de komende jaren, hoe betrek ik mijn inwoners, huurders, klanten? Een ondernemingsplan opstellen is een specifieke activiteit waar best eens een andere aanpak bij mag worden gebruikt. ArtCees heeft inhoudelijk alles in huis, maar verbindt dat met creatieve werkwijzen, inspirerende communicatie en klinkende resultaten

Ondersteuning

Project- en interimmanagement

Voor het tijdelijk invullen van een opengevallen plek, of het opschudden van sfeer en inhoudelijke aanpak is ArtCees een goede keuze. Met Cees “Never a dull Moment”. Creativiteit, daadkracht en enthousiasme gaan bij hem hand in hand met mensen, kennis, stimulerende werkmethoden en een aanstekelijke hang naar gezamenlijke successen.

Bij het ontwikkelen van projecten kan ArtCees zorgen voor een snelle, soepele en integrale planvorming. Dat geldt voor Wonen en Zorg, voor een verkenning van de inhoudelijke- en exploitatieve mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling of het op gang brengen van een burgerinitiatief.

Ook bij organisatie en cultuurverandering zorgt ArtCees voor leven in de brouwerij, voor het openen van nieuwe gezichtsvelden en het inspirerend voorgaan naar nieuwe horizonten.
En altijd tussen de mensen, want organisatieontwikkeling lukt alleen als het te midden van de medewerkers wordt bedacht, vormgegeven en ingevoerd.

Ondersteuning

Coaching (on the job)

Cees Oosterwijk kent de hobbels en valkuilen van de verantwoordelijke Manager, bestuurder, projectleider of directeur. Naast die persoon meewerken aan het realiseren van successen, het voorkomen van fouten en het verbeteren van vaardigheden; dat is zijn missie en kracht. Bovendien mag er dan ook weer eens gelachen worden, want dat is het beste medicijn tegen burnout, stress en faalangst.

Ondersteuning

Creatieve werksessies

Soms heb je even een eerste impuls nodig voor een nieuwe ontwikkeling.
Soms snak je naar een zetje om een goed idee verder te brengen en
Af en toe wil je gewoon even weg uit je comfort-zone als er creatief gebrainstormd moet worden. Met ArtCees doe je dat niet out of the box, maar out of the Case…..
Met Cees Oosterwijk wordt het niet alleen een succesvolle, maar ook een onvergetelijke dag. Zonder je even af met een groepje om de zaak op gang te krijgen, om alternatieven te bedenken of inhoudelijke onderbouwing in de steigers te zetten. Met muziek, met beelden, met humor en inspiratie!

PR & Marketing

Teksten en campagnes

Een nieuw product of activiteit introduceren, een speciale actie op gang brengen, of gewoon een kei van een brochure het licht doen zien? ArtCees staat voor originaliteit, voor woordkunst en speelse vondsten.

Voor Hiltermann autolease schreef Cees gedichten bij sportfoto’s die een op een betrekking hadden op de producten van het bedrijf.
Voor een groot tuincentrum maakte hij een animatie met een kerstboodschap voor de donkere dagen van eind december. Oplichtend in de duisternis en met een pakkende boodschap rond een muzikale compositie!

Een lang lopende campagne kan niet anders dan beginnen met een succesvol idee en perfecte vormgeving en uitvoering.
Nooit extern en helemaal gereed bij indiening, maar te ontwikkelen te midden van de eigen mensen die er toe doen! Zodat zij delen in het succes.

En misschien is een klankbeeld of een eigen muzikale compositie wel een mooie start voor een succesvolle campagne. Niet uit de hoge hoed, maar “out of the case”.

PR & Marketing

Schrijven is (g)een kunst

Ondanks alle moderne media blijft het geschreven woord een belangrijke rol vervullen in de communicatie. Binnen een dag heb je de smaak te pakken. Weet je overtuigende zinnen te produceren. Wat raakt en niet raakt te onderscheiden. Totdat je eerste eigen teksten staan als een huis. Met Cees Oosterwijk, die met humor en inspiratie de zaak op gang krijgt. Gun je zelf zo’n dagje oefenen!

Creatieve innovatie

Dagvoorzitter

Als je dan toch een keer “de hei op gaat” dan moet het ook een dag worden waar nog lang over nagepraat wordt. Met Cees Oosterwijk krijg je “geheid” zo’n dag.
Sprankelend, humoristisch, psychologisch fijn besnaard, achter de piano of met een razendsnelle ateliersessie; met Cees “never a dull moment”.

– Zelfevaluatie corporaties;
– Visieontwikkeling bestuur en management;
– Conflictbeheersing;
– Cultuurvernieuwing;
– Innovatie en communicatie

Creatieve innovatie

Visie ontwikkeling

De toekomst is onzeker. Dus met voorspellen moet je uitkijken. Maar met enig gezond verstand, de goede data uit heden en verleden, en een adequate trendwatching komen we wel al een heel eind. Voor de gemeente, regio, bedrijf of corporatie is een toekomstverkenning zo geen noodzaak dan toch heel nuttig. We bepalen een koers, formuleren een missie en kunnen in- en extern communiceren over het reisplan en de bestemming. Met Cees Oosterwijk haalt u geen goeroe in huis, maar een zeer ervaren en deskundig toekomstverkenner. Voor meer dan 50 gemeenten, vele regio’s en een aantal bedrijven en corporaties ging hij met directie en medewerkers aan de slag om een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling te formuleren en te schetsen.

Creatieve innovatie

Cultuurvernieuwing

Veranderen is lastig. Mensen hebben er moeite mee. Waarom niet iets nieuws op poten zetten? Dat kent minder tegenstand, brengt meer enthousiasme teweeg en er komt energie bij vrij.

Cultuurvernieuwing als stand-alone is wellicht achterhaald. Waarom niet een tijdelijke inbreng in de organisatie van ArtCees, die van binnenuit en meewerkend met de mensen, dingen aan de kaak stelt en met nieuwe ideeën over samenwerking en werkwijze op de proppen komt. Uiteindelijk gaat het om werkplezier en harde resultaten. Die twee apart aanpakken leidt tot scheiding der geesten en teleurstellingen.

Participatief vernieuwen noemen we dat. Van binnenuit en met snel groeiend draagvlak in de organisatie. “Never a dull moment” is dan de leidraad. Activiteiten die nog lang herinnerd zullen blijven en de zaak wakker houden.

Creatieve innovatie

Strategische verkenningen

Juist in tijden van crises moeten we ons beraden over activieten in de periode daarna. Innoveren, terwijl anderen bij de pakken neerzitten.

Maar ook gewoon, van tijd tot tijd, de balans opmaken over waar we nou eigenlijk mee bezig zijn, en of dat wel duurzaam houdbaar blijft?

Strategische verkenningen gaan uit van een gedegen analyse van de status quo, een doorkijkje naar de toekomst, het formuleren van de eigen positionele kansen en het ontwerpen van een actieplan om die te realiseren. Gedegen, maar ook creatief. Vakkundig, maar ook met de nodige bravoure. Met ArtCees komt die combinatie vanzelf op gang.

En uiteindelijk goed om intern de neuzen dezelfde kant op te houden. “Hier gaan we voor!” als opmaat voor organisatieontwikkeling met de juiste instelling en cultuur.

Dichter bij Kunst

Contact opnemen